Informatie


MON-Zorg B.V.

Hoofdkantoor:
Steenplaetsstraat 6
2288 AA Rijswijk

Activiteiten:
Steenplaetsstraat 6
2288 AA Rijswijk

Correspondentie
Postbus 3131
2280 GC Rijswijk

E: info@mon-zorgbv.nl

T: (070) 309 71 40 /( 070) 3080544
F: (070) 359 85 91
M: (0) 627820343
W: http://www.mon-zorgbv.nl


Welkom bij MON Zorg BV

Welkom bij MON-Zorg B.V, een moderne en professionele organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van zorg aan mensen die aangewezen zijn op hulp in de thuissituatie.

Bij MON-Zorg B.V. kunt u terecht voor diverse vormen van thuiszorg: van ondersteuning bij het huishoudelijk werk tot gespecialiseerde verpleging of verzorging, activerende begeleiding, persoonlijke verzorging, intensieve begeleiding en ondersteuning bij verslaving en psychische ziekten, maaltijdvoorziening, medicatiedienst, 24-uur zorg en voorlichting over gezondheid en voeding.

MON-Zorg B.V. stelt u in staat om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. Man of vrouw, jong of oud, arm of rijk. Wij staan voor iedereen klaar, met respect voor de eigen leefwijze, cultuur, religie en geaardheid.

Als u zorg van MON-Zorg B.V. ontvangt, sluiten wij een overeenkomst met u af terzake de zorg die aan u wordt verleend.

Vanaf het moment dat uw indicatie bij ons bekend is, zullen wij u zo snel mogelijk helpen. Als de indicatie nog niet rond is, kan de zorg in dringende gevallen direct gestart worden. Zorg zonder indicatiestelling kan echter niet langer dan twee weken worden verleend.

We werken met een vast team zorgverleners, zodat u steeds bekende en vertrouwde zorgverleners om u heen heeft. Zij zijn daardoor goed op de hoogte van uw persoonlijke situatie, ze zijn professioneel en betrokken bij u als cliënt en houden steeds rekening met uw persoonlijke wensen. U bent verzekerd van alle nodige zorg.

Ons Sterke Punten Zijn:
Respect, Betrokkenheid, Kwaliteit en Samenwerking.
Ons doel is om er voor te zorgen dat u onder de beste omstandigheden zelfstandig kunt blijven wonen of om een opname te voorkomen.

Wij geven u hierbij advies over de zorg, eventuele aanpassingen in huis en de mogelijkheden om voor (eventuele) vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Voorts kunnen organisaties die dringend tijdelijk personeel nodig hebben, dit inhuren bij MON-Zorg B.V.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

MON-Zorg B.V.